سرور مجازی آمریکا

USA - 1
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 70 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
USA - 2
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 110 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
USA - 3
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 150 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک
USA - 4
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته ای
 • آی پی 1عدد آدرس
 • پهنای باند 1 گیگابایت
 • آپتایم 100 درصد
 • ترافیک نامحدود
 • فضا 200 گیگابایت
 • مجهز به سیستم ضد اتک